Privacybeleid

PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

Om te voldoen aan de AVG wet inzake heeft Millie Gietman dit privacy en cookie beleid opgesteld. Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door MillieGietman.nl worden bewaard. Millie Gietman neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS DOOR MILLIE GIETMAN

Millie Gietman kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van Millie Gietman bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Millie Gietman kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: Millie Gietman gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Bezoekersgegevens: op de website van Millie Gietman (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje ‘Cookie’ van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Testimonials:

Om het plaatsen van testimonials m.b.t. geleverde diensten diensten mogelijk te maken, verwerkt MillieGietman  jouw naam, bedrijfsnaam, functie, website en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw testimonial worden deze gegevens zichtbaar op de website www.milliegietman.nl. Testimonials over mijn diensten bewaart MillieGietman totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

DELEN MET DERDEN

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door Millie Gietman voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van je bestellingen.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan mijn website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je de website van Millie Gietman bezoekt, verschijnt er een banner waarmee je geïnformeerd wordt over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Millie Gietman maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Millie Gietman inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Millie Gietman de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

[Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Millie Gietman heeft hier geen invloed op. Millie Gietman heeft Google geen toestemming gegeven om de via Millie Gietman verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Toestemming intrekken

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Millie Gietman draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Millie Gietman bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Millie Gietman jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Millie Gietman jouw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar millie@milliegietman.nl.

Millie Gietman zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Millie Gietman neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Millie Gietman heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

  • http://millij.site.transip.me/ is een website van Millie Gietman.
  • Millie Gietman is als volgt te bereiken: Adres: Gedempte Schalk Burgergracht 2, 2021 AL Haarlem.
  • Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 70781192
  • E-mailadres: millie@milliegietman.nl

Klachten:

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Millie Gietman, verzoekt Millie Gietman je om zo snel mogelijk contact met Millie Gietman op te nemen via millie@milliegietman.nl. Millie Gietman zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met deze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 4

WIJZIGINGEN

Millie Gietman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie beleid. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie beleid.

Veel inspireert mij. En daar schrijf ik inspiratiemails over. Zodat jij er ook iets aan hebt! Schrijf je in en ik mail je af en toe over wat mij bezig houdt!